5. NACIONALNA KONFERENCA OB EVROPSKEM DNEVU REDKIH BOLEZNI

28. februar 2019 / Brdo pri Kranju, Slovenija

Dan redkih bolezni obeležujemo od leta 2008, vsako leto zadnji dan februarja. Srečanja predstavnikov obolelih z redkimi boleznimi in strokovnih sodelavcev na dan redkih bolezni potekajo v večini držav članic EU, nanj pa opozarja tudi evropska organizacija za redke bolezni EURORDIS. Geslo letošnjega dneva redkih bolezni se glasi: »Pokažite svojo redkost, pokažite svojo skrb«.

Konferenca je namenjena ključnim deležnikom v zdravstvu, obolelim z redkimi boleznimi in njihovi svojcem.

Prenesi si program na povezavi: Program 2019 

 • 8:30 - 9:00REGISTRACIJA

 • 9:00 - 10:30UVODNE MISLI

  9:00 – 9:15
  Uvodni nagovori
  9:15 – 9:30
  INNOVCare (EURORDIS) – izkušnje pilotnega projekta v Romuniji
  prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, Inštitut za ekonomska raziskovanja

  9:30 – 9:45
  Delovanje Nacionalne kontaktne točke za RB in uvedba novih bolezni za presejanje novorojenčkov v letu 2018
  doc. dr. Mojca Žerjav Tanšek s sod., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

  9:45 – 10:00
  Nova zdravila za RB v Evropi
  prof. dr. Peter Černelč, Strokovni svet Združenja za redke bolezni Slovenije
 • 10:00 - 10:45IZKUŠNJE Z NOVOSTMI

  10:00 – 10.15
  Začetek zdravljenja z nusinersenom otrok s spinalno mišično atrofijo (SMA)
  doc. dr. Damjan Osredkar, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

  10:15 – 10:30
  Zdravljenje hemofilije A – vstop v novo dobo
  dr. Karla Rener, Interna klinika, UKC Ljubljana
  10:30 – 10:45
  Novosti pri obravnavi bolnikov s cistično fibrozo
  Uroš Krivec, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
 • 10:45 - 11:15ODMOR

 • 11:15 - 12:00POMEN REGISTROV ZA KLINIČNO PRAKSO

  11:15 – 11:30
  Evropska platforma za registracijo pacientov z RB
  PD Alexander BINDER, PhD, European Commission

  11:30 – 11:45
  Stanje registra redkih (nemalignih) bolezni v Sloveniji
  doc. dr. Dalibor Stanimirovič, NIJZ in doc. dr. Urh Grošelj, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

  11:50 – 12:10
  Breme redkih rakov v Sloveniji na podlagi podatkov Registra raka RS
  prof. dr. Vesna Zadnik, Onkološki inštitut Lj
 • 12:00 - 13:00VPOGLED V MANJ ZNANE REDKE BOLEZNI

  12:00 – 12:15
  Hiposomatotropizem - pomanjkanje rastnega hormona, več kot le nizka rast
  doc. dr. Primož Kotnik, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

  12:15 – 12:30
  Redke očesne bolezni - prepoznavanje in zdravljenje
  prof. dr. Marko Hawlina, Očesna klinika, UKC Ljubljana

  12:30 – 12:45
  Mastocitoza – skrajšati pot do diagnoze dr. Matevž Škerget,Interna klinika, UKC Ljubljana

  12:45 – 13:00
  Vloga testa BCR-ABL pri levkemijah
  dr. Matjaž Sever,Interna klinika, UKC Ljubljana
 • 13:00 - 13:30NEKLINIČNI VIDIKI IN CELOSTNA OBRAVNAVA REDKIH BOLEZNI

  13:00 – 13:15
  Etični vidik zdravljenja: dolžnosti bolnikov pri terapevtskem dogovoru
  dr. Božidar Voljč, Komisija RS za medicinsko etiko

  13:15 – 13:30
  Novi vidiki življenja z redko boleznijo in pravica do dela z omejitvami
  mag. Mateja Toman, Društvo distrofikov Slovenije
 • 13:30 - 15:30ŽIVETI Z REDKO BOLEZNIJO

  13:30 – 14:00
  Izkustvo vrednot življenja z bulozno epidermolizo
  dr. Mateja Dolenc Voljč, Interna klinika, UKC Ljubljana
  Ana Rogel, DEBRA (pogovor vodi Zvezdana Mlakar)

  14:00 – 15:00
  SLOVENSKI DOKUMENTAREC: Huntingtonova horea bolezen (še) brez zdravila
  Uvod: nevrolog dr. Rudi Kolenc, Splošna boln. Novo mesto

  15:00 – 15:30
  Priznanje Majdi Slapar in zaključne misli
  Jože Faganel, prof., predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije
 • 15:30 - 16:30Kosilo in neformalno druženje

Prijava / Registracija

 

Kotizacije ni.

 
 

Kontaktna oseba

Tea Černigoj Pušnjak, sekretarka združenja

info@zrbs.si